(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Już 216 powiatów korzysta z połączenia EGiB z Elektroniczną Księgą Wieczystą

GUGiK opublikował mapę powiatów korzystających przy prowadzeniu EGiB z bezpośredniej komunikacji z Elektroniczną Księgą Wieczystą.

Z rozmieszczenia powiatów na załączonej mapie wynika, że z komunikacji EGiB z EKW korzystają przede wszystkim powiaty z województw położonych w wschodniej i centralnej części Polski ( podkarpackie, lubelskie, łódzkie i mazowieckie). Niekwestionowanym liderem wśród województw jest podkarpackie, w którym funkcjonalność komunikacji z EKW uruchomiono już niemal we wszystkich powiatach.

Najmniejszy odsetek powiatów korzystających z omawianej funkcjonalności występuje w województwach opolskim, śląskim i wielkopolskim, czyli województw zlokalizowanych na południu i zachodzie Polski. W skali całego województwa jedynie powiat przemyski nie korzysta z udostępnionej funkcjonalności.

Funkcjonalność dotychczas uruchomiona jest już we wszystkich znaczących systemach do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków t.j: Ewopis, Ewid2007, GeoInfo, EGBV, e-property. Dalej wymaganej komunikacji nie wprowadzono w systemach ERGO firmy Comarch oraz Kataster OnLine firmy Intergraph.

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif