Konkurs ze znajomości serwisu geoportal.gov.pl

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs „Czy znasz geoportal.gov.pl?". W konkursie będzie weryfikowana zarówno wiedza o zasobach Geoportalu, jak i jego funkcjonalnościach.

Konkurs polega na rozwiązaniu dziesięciu zadań sukcesywnie publikowanych na Facebooku GUGiK https://www.facebook.com/gugikgovpl/ w każdy wtorek i czwartek w samo południe. Dziesięć pierwszych osób, które wykażą się najlepszym refleksem przy udzielaniu poprawnych odpowiedzi otrzyma do 10 punktów w klasyfikacji generalnej konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu już 6 marca 2019. Osoba, która uzyska największą liczbę punktów otrzyma statuetkę „EKSPERT serwisu geoportal.gov.pl”.

Komentarze (0)

Nie ma loginu