Wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe w roku 2017/2018

Ogłoszono wyniki organizowanego przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia w roku 2017/2018.

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono łącznie 57 prac, z czego warunki formalne spełniało 53 prace (30 magisterskich oraz 23 inżynierskich), które zakwalifikowane zostały do I etapu Konkursu. Prace oceniała 21-osobowa Komisja Konkursowa, której przewodniczącym był Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński. Konkurs odbył się pod patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk.

W kategorii prace magisterskie oceniano prace z: Politechniki Warszawskiej (8), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (6), Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (5), UWM w Olsztynie (3), WAT w Warszawie (3), AGH w Krakowie (2), Politechniki Koszalińskiej (2) i PWSTE w Jarosławiu (1).

Tegorocznymi laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Paulina Woźniak: Analiza możliwości wykorzystania obserwacji GNSS z sieci ASG-EUPOS w badaniach sejsmologicznych. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Dominik Próchniewicz; II miejsce: Dorota Marjańska: Stworzenie i analiza dokładności modelu quasi-geoidy dla układu EVRF2007 na obszarze Polski. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Tomasz Olszak;  III miejsce: Sylwia Marczak: Identyfikacja obszarów osuwiskowych w zbiorze danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem klasyfikacji obiektowej. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski.

Wyróżnienia:

Tomasz Adam: Metoda klasyfikacji wybranych obszarów z wykorzystaniem danych satelitarnych. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie; opiekun pracy: dr inż. Izabela Piech; Aleksandra Nowicka: Walidacja orbit satelitów systemu SWARM z wykorzystaniem laserowych pomiarów odległości SLR. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; opiekun pracy: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica.

Wśród prac inżynierskich wpłynęły prace z: Politechniki Warszawskiej (7), Politechniki Wrocławskiej (5), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (3), WAT w Warszawie (3), AGH w Krakowie (2), Politechniki Świętokrzyskiej (2), Akademii Morskiej w Szczecinie (1).

W kategorii prace inżynierskie:

I miejsce: Krzysztof Urbański: Wykorzystanie danych fotogrametrycznych z pokładu UAV w inwentaryzacji obiektu zabytkowego. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Bakuła; II miejsce: Paweł Trybała: Zastosowanie wybranych metod estymacji odpornej do wyrównywania sieci geodezyjnych. Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska; opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Muszyński; III miejsce: Karolina Borkowska, Ewelina Szymańska: Modelowanie i wizualizacja 3D budynków Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem wieloźródłowych danych fotogrametrycznych. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Bakuła.

Wyróżnienia:

Mateusz Melaniuk: Charakterystyka przestrzennego rozmieszczenia punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka Paulina Syrkosz, Klaudia Kapeluszna: Wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego oraz dopasowania zdjęć lotniczych i scen satelitarnych w modelowaniu 3D wybranego obszaru Warszawy. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Bakuła

Źródło: SGP

Komentarze (0)

Nie ma loginu