Geospatial Hackathon 2019

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej przy współpracy z firmą Globema, partnerem Google, organizuje Hackathon Geoinformacyjny, którego celem jest opracowanie aplikacji wspierającej proces tworzenia i rozwoju smart city oraz (geo)partycypacji społecznej z wykorzystaniem tzw. serious games.

Uczestnicy wykorzystując udostępnione przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii dane przestrzenne (BDOT 10k, cyfrowa ortofotomapa, modele budynków 3D) dla jednego z trzech obszarów w Warszawie (Osiedla Kamionek, Portu Praskiego, Miasteczka Wilanów) opracują aplikację geoinformacyjną stanowiącą odpowiedź na pytanie: Jak przy pomocy gry przekazać użytkownikom plan zmian w zabudowie miasta?

Dla zwycięzców przewidywane są cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów hackathonu.  Do udziału organizatorzy zapraszają zarówno uczestników indywidualnych, jak i zespoły 2-, 3- lub 4-osobowe.

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4.

Zapisy na stronie: https://goo.gl/aWoc4N

Komentarze (0)

Nie ma loginu