GIS pomoże w upamiętnieniu cichociemnych

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie rozpoczęto realizację projektu „GIS w historii. Możliwości wykorzystania i popularyzacji współczesnych narzędzi geoinformatycznych w naukach humanistycznych na przykładzie czynu zbrojnego cichociemnych”.

Projekt, którego liderem jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, jest realizowany w partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica. Jego celem jest wskazanie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii geoinformatycznych (GIS) do wspierania badań w naukach humanistycznych na przykładzie wybranego zagadnienia historycznego, jakim są zrzuty cichociemnych w okresie II wojny światowej. Kierownikiem projektu jest dr Agnieszka Polończyk z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Szczegółowy opis projektu, zakładane cele badań, a także uzyskane wyniki prezentowane będą na dedykowanej projektowi stronie internetowej. Znajdą się na niej również informacje dotyczące planowanych produktów finalnych – geoportalu, kroniki internetowej (tzw. Story Map) oraz aplikacji mobilnej.

Projekt uzyskał finansowanie w wysokości 328 210 złotych w ramach Programu „DIALOG” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowany będzie do listopada 2020 r.

Komentarze (0)

Nie ma loginu