Oswoiliśmy unijny roaming. Klienci odczują korzystną dla operatorów obniżkę cen

Klienci odczujKlienci odczuj korzystn dla operatorw obnik cen hurtowych /©123RF/PICSEL

Play (P4), Plus (Polkomtel), Premium Mobile, ITI, Virgin Mobile, Mobile Vikings, spki z grupy Netia (Netia, Telefonia Dialog, Internetia) oraz FM Group Mobile w kocu 2018 r. ju po raz drugi uzyskay od prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej zgody na stosowanie dodatkowej opaty przy wiadczeniu usug w roamingu na terenie Unii. Pozwolenia s wydawane na 12 miesicy, wic poprzednie ju wygasaj. UKE rozpatruje take wniosek o ponown zgod na dopaty zoony przez Orange - obecne pozwolenie dla tej firmy bdzie obowizywao do kwietnia 2019 r.

Wydanie przez regulatora ponownej zgody oznacza, e na podstawie danych finansowych dostarczonych przez operatorw telekomunikacyjnych uzna on, i nadal ponosz oni straty uzasadniajce dodatkowe obcienie klientw, tzn. przekraczajce 3 proc. mary osiganej na usugach mobilnych.

Zasad Roam-Like-At-Home (RLAH), zgodnie z ktr za poczenia wykonywane w pozostaych krajach Unii Europejskiej (a take Islandii, Liechtensteinie i Norwegii) paci si tyle samo, co za usugi we wasnym kraju, wprowadzono 15 czerwca 2017 r.

Jak wyliczy UKE, w pierwszym roku stosowania bezpatny roaming unijny kosztowa polski rynek usug mobilnych cznie 350 mln z, co stanowi 5,2 proc. mary w tym sektorze. Najbardziej odczuwalny by hurtowy zakup usug od zagranicznych partnerw, ktry stanowi rednio 84 proc. kosztw roamingowych operatorw.

Niewielkie - znacznie nisze od stawek sprzed RLAH - dopaty od klientw, wprowadzane za zgod regulatora rynku w danym kraju, maj czciowo zrekompensowa telekomom straty na roamingu. W Polsce w pierwszym roku dodatkowe opaty ustanowio omiu operatorw, w tym wszyscy gwni gracze: Play, Orange, Plus i T-Mobile.


Dziennik Gazeta Prawna

Jak wskazuje raport Komisji Europejskiej, nie we wszystkich pastwach Wsplnoty byo tak due zainteresowanie dopatami. W Belgii, Danii, Estonii, Rumunii i Sowenii prosili o to tylko pojedynczy operatorzy.

Druga tura dopat w Polsce oznacza, e unijny roaming wci jest dla krajowych firm uciliwy. Ale dobra wiadomo jest taka, e finansowe konsekwencje tanich pocze w UE s dla operatorw coraz mniej dotkliwe. Stao si tak dziki obnice cen hurtowych za usugi telekomw z innych krajw Wsplnoty. Prezes UKE Marcin Cichy powiedzia "Dziennikowi Gazecie Prawnej", e "wikszy ruch w roamingu da polskim operatorom argument do negocjowania niszych stawek w rozliczeniach hurtowych". Podobnie wypowiadali si m.in. przedstawiciele Orange.

Hurtowe stawki, wedug ktrych rozliczaj si operatorzy z rnych krajw, zawsze byy znacznie wysze od cen detalicznych dla klientw - dlatego po zniesieniu opat za roaming operatorzy zaczli tak duo traci. Szczeglnie przy rozliczeniach za transfer danych. Ptora roku od wprowadzenia RLAH w Unii upowszechnia si ju jednak tendencja spadkowa.

Przyczyny s dwie. Po pierwsze, obniki wymuszaj regulacje unijne. Wprowadzajc RLAH, ustalono m.in. picioletni harmonogram redukcji najboleniejszych dla operatorw stawek hurtowych - za transfer danych. Najpierw do 7,7 euro za gigabajt (przed 15 czerwca 2017 r. rednia cena wynosia 9,9 euro), z pocztkiem ub.r. do 6 euro, od 1 stycznia br. do 4,5 euro, a w przyszoci do 3,5 euro (2020 r.), 3 euro (2021 r.), i do 2,5 euro (2022 r.).

Raport KE pokazuje jednak, e rzeczywiste obniki id jeszcze dalej. Ju w I kw. 2018 r. rednia cena hurtowa spada do 2,7 euro. A przy rozliczeniach wzajemnych midzy operatorami - do 2,6 euro. rednia dla piciu europejskich operatorw stosujcych najnisze stawki wyniosa za 1,1 euro za gigabajt, czyli dziewi razy mniej ni cena sprzed RLAH.

W raporcie podkrelono, e zwikszenie ruchu w roamingu napdzio konkurencj w hurcie. Szczeglne oywienie dotyczy transmisji danych, ktra w I kw. ub.r. bya w EOG rednio czterokrotnie wiksza ni w I kw. 2017 r. (przed RLAH). Liczba wykonywanych za granic pocze wzrosa za prawie dwukrotnie.

Klienci polskich firm telekomunikacyjnych s w czowce Europejczykw korzystajcych ze zniesienia opat za roaming. Jak podaje KE, przez cza naszych operatorw odbywa si trzykrotnie wicej rozmw z zagranicy ni przed obnik stawek. Podobne przyrosty notuj firmy z Rumunii, Bugarii, Chorwacji i Hiszpanii. Niemal dziesiciokrotnie zwikszya si ilo transmitowanych danych. W tej dziedzinie przoduj jednak Skandynawowie. Przecitny abonent ze Szwecji czy z Norwegii zuywa w innych krajach ponad 700 MB danych miesicznie, podczas gdy klient polskiego telekomu - ok. 330. Plasujemy si jednak z tym wynikiem powyej redniej (niespena 260 MB), wyprzedzajc m.in. Niemcy, Czechy i Sowacj.

Wedug danych UKE najwicej z usug roamingowych korzystamy w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, we Francji i Woszech. Rekordzista z Polski zuy w roamingu prawie 500 gigabajtw.

Klienci odczuj korzystn dla operatorw obnik cen hurtowych. Na przykad Orange z pocztkiem tego roku zwikszy miesiczne pakiety danych w roamingu (w Orange Love z 3,22 do 4,18 gigabajta) i obniy z 3 gr brutto do 2,34 gr brutto opaty pobierane po wykorzystaniu tego limitu.

Elbieta Rutkowska

02.01.2019

Komentarze (0)

Nie ma loginu