Ciąg dalszy zamieszania w sprawie cen prądu. Spółki energetyczne będą tracić miliony złotych każdego dnia

Urzd Regulacji Energetyki nie wie, co robi, bo rzd nie dopeni swoich obowizkw. Co prawda przygotowa ustaw o zatrzymaniu podwyek rachunkw za prd, ale zapomnia o wydaniu do niej rozporzdze. Co wane, sama ustawa jest bardzo niejasna.

URE uzna, e nie moe teraz wyda decyzji o nowych cenach prdu, bo nie wie, jak te nieistniejce jeszcze rozporzdzenia zmieni rzeczywisto.

Jakie s efekty tego zamieszania? Spki energetyczne bd teraz traci kadego dnia po kilka milionw zotych. Bdzie to trwao do czasu wyjanienia sytuacji przez rzd.

Jakie s zaoenia ustawy?

Zgodnie z nowelizacj zmniejszona zostaje akcyza na energi elektryczn z 20 do 5 z za MWh, obniona zostaje te o 95 proc. opata przejciowa, pacona co miesic przez odbiorcw energii elektrycznej w rachunkach. Opaty przesyowe i dystrybucyjne, pacone przez odbiorcw zostaj zamroone na poziomie z 31 grudnia 2018 r.

Ceny energii w 2019 r. zostaj ustalone na poziomie taryf i cennikw sprzedawcw obowizujcych 30 czerwca 2018 r. Umowy na dostawy w 2019 r., o ile zakadaj wzrost cen w stosunku do poprzedniej umowy danego podmiotu, do 1 kwietnia 2019 r. bd musiay by skorygowane do poziomu z poowy 2018 r. z moc od 1 stycznia 2019 r.

Sprzedawcy, ktrzy w 2019 r. kupi energi na rynku droej, ni ustalona cena sprzeday bd otrzymywa bezporedni zwrot utraconego przychodu z tworzonego przez nowelizacj Funduszu Wypaty Rnicy Ceny. Sposb zwrotu okreli minister energii w rozporzdzeniu, uywajc redniowaonej ceny rynkowej energii.

Na spadku akcyzy w 2019 r. odbiorcy maj zaoszczdzi 1,85 mld z, na spadku opaty przejciowej - 2,24 mld z, na wypat rnicy cen zarezerwowano 4 mld z. Wedug rzdu, wszystkie te dziaania powinny pokry w caoci ewentualny wzrost rynkowych cen energii rzdu 60-100 z/MWh.

Krzysztof Berenda

RMF/PAP

Wicej informacji ekonomicznych na RMF24.pl

----------

Karczewski: Jestem spokojny o efekty dziaania KE w sprawie ustawy obniajcej ceny prdu

Jestem raczej spokojny o efekt dziaania Komisji Europejskiej w sprawie ustawy obniajcej ceny energii elektrycznej w Polsce - powiedzia w pitek marszaek Senatu Stanisaw Karczewski. KE oczekuje, e polskie wadze przeka do notyfikacji ustaw o akcyzie.

Rzeczniczka KE Mina Andreewa podkrelia w czwartek w Brukseli, e pastwa czonkowskie s zobowizane do notyfikowania Komisji Europejskiej o wszelkich dziaaniach pomocy publicznej przed ich wdroeniem. - Do tej pory nie otrzymalimy notyfikacji od polskich wadz, ale tego bymy oczekiwali - zaznaczya rzeczniczka Komisji.

- Dziaamy na podstawie prawa europejskiego. Zgodnie z nim takie dziaania powinny by notyfikowane, aby Komisja moga si im przyjrze. T kwesti zajmiemy si, gdy otrzymamy notyfikacj - dodaa Andreewa.

Chodzi o now ustaw obniajc ceny energii elektrycznej w Polsce, ktra wesza w ycie 1 stycznia. Obnia ona akcyz na prd, zmniejsza tzw. opat przejciow i ustala ceny energii na poziomie z 30 czerwca 2018 r. W czasie prac sejmowych posowie opozycji wyraali obawy o to, czy proponowane przez rzd rozwizania, w szczeglnoci rekompensaty dla spek, nie oka si niedozwolon pomoc publiczn, ktr zakwestionuje KE.

O spraw by pytany w pitek w radiowej Jedynce marszaek Senatu.

- W trakcie debaty, a debata bya duga, w Senacie rozmawialimy na ten temat wiele godzin, poruszany by ten problem (...), i mamy zapewnienie ministerstwa, e byo to wszystko poddawane opiniom naszych ekspertw i e wszystko jest w porzdku i e takich zarzutw nie powinno by. Jestem raczej spokojny o efekt dziaania Komisji Europejskiej - powiedzia Karczewski w radiowej Jedynce.

- KE ma prawo do tego, aby sprawdza tego typu ustawy i wyda swoj opini. (...) Jestem spokojny. Jaki bdzie efekt, zobaczymy - doda marszaek Senatu.

Zgodnie z unijnym prawem jakiekolwiek rodki pomocy udzielone przez pastwa UE przedsibiorstwom musz najpierw zosta zgoszone do Komisji w celu ich zatwierdzenia. Niektre kategorie pomocy, np. dla maych i rednich przedsibiorstw oraz okrelonych sektorw, takich jak ochrona rodowiska, badania i innowacje, s jednak wyczone z tego obowizku.

Komentarze (0)

Nie ma loginu