Rzecznik MŚP: Sejm może na jednym z najbliższych posiedzeń zmienić ustawę, by wydłużyć termin rejestracji Małego ZUS

Jak powiedzia Abramowicz "jest techniczna moliwo zmiany ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych, z ktrego wynika, e ostatecznym terminem rejestracji Maego ZUS jest 8 stycznia". Wyjani, e "jest to moliwe na pierwszym lub kolejnym posiedzeniu Sejmu".

- Czekamy na to, ile osb zarejestruje si do 8 stycznia, jeli bdzie to znaczca liczba moe nie bdzie koniecznoci zmiany ustawy - zaznaczy Abramowicz. I doda: "W innym przypadku myl, e moe do tego doj, bo premierowi bdzie zaleao, by z jego sztandarowego projektu skorzystao jak najwicej przedsibiorcw".

Abramowicz powiedzia, e wedug informacji, jakie Biuro Rzecznika MP otrzymao od ZUS, w czwartek rano byo 20 tys. zgosze od przedsibiorcw w sprawie rejestracji Maego ZUS. Wedug szacunkw resortu z nowych przepisw noe chcie skorzysta ok. 200 tys. najmniejszych przedsibiorcw.

Niedawno Rzecznik MP skierowa pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, w ktrym wnioskuje o wyduenie do koca stycznia 2019 br. moliwoci skutecznego zawiadomienia ZUS o zmianie tytuu ubezpieczenia dziaalnoci przez beneficjentw przepisw o tzw. maym ZUS.

- Utrzymanie terminw zmiany kodw w ZUS na dzie 08.01.2019 r. pozbawi tysice potencjalnych beneficjentw maego ZUS moliwoci skorzystania z szansy, jak daa przedsibiorcom Konstytucja Biznesu. Niestety wielu przedsibiorcw - zwaszcza, tych ktrzy ledwo wizali koniec z kocem, wanie z powodu obcie ZUS - wci nie wie o Maym ZUS - tumaczy Abramowicz.

Jak doda, "ustawa o maym ZUS jest jedn z 5 szans dla biznesu przygotowan przez Pana Premiera", std jego apel skierowany wanie do szefa rzdu.

"Zwracam si z wnioskiem o podjcie dziaa w celu przeduenia terminu do 31 stycznia 2019 r. na skuteczne zawiadomienie Zakadu Ubezpiecze Spoecznych o zmianie tytuu ubezpieczenia przez beneficjentw przepisw o tzw. maym ZUS-ie, ktrzy kontynuuj dziaalno gospodarcz. Zgodnie z obecnym stanem prawnym termin ten upywa 8 stycznia 2019 r." - czytamy w pimie rzecznika do premiera datowanym na 31 grudnia 2018 r.

Z Maego ZUS, ktry obowizuje od 1 stycznia 2019 r., mog skorzysta osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz, ktrych roczne przychody nie przekraczaj 30-krotnoci minimalnego wynagrodzenia za prac.

Dziki temu najmniejsi przedsibiorcy bd mogli odprowadza skadki na ubezpieczenie spoeczne adekwatne do swoich przychodw, a nie - jak dotychczas - w wysokoci ponad 1200 z miesicznie.

Rozwizanie to ma przynie przedsibiorcom, jak wyliczyo MPiT prawie 5,4 mld z oszczdnoci w cigu 10 lat.

Z szacunkw resortu wynika, e z nowych przepisw skorzysta blisko 200 tys. najmniejszych przedsibiorcw. Ministerstwo liczy te, e nowe przepisy przyczyni si do ograniczenia szarej strefy.

Jak poinformowao w czwartek MPiT, przedsibiorcy, ktrzy chc skorzysta z Maego ZUS musz w cigu 7 dni zgosi si do ZUS z waciwym kodem tytuu ubezpieczenia.

Chodzi o kod "tytuu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92". "Siedmiodniowy termin jest rozwizaniem systemowym, nie dotyczy tylko Maego ZUS-u. Wynika on z ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych (art. 36 ust. 13)" - wskaza resort.

Przepis ten - jak podkrelono - mwi, e w przypadku zmiany danych, patnik skadek zawiadamia ZUS w terminie siedmiu dni od zaistnienia zmian. "Obejmuje to wszelkie zmiany danych dotyczcych ubezpieczonych (np. nazwisko ubezpieczonego, czy - jak w wypadku Maego ZUS-u - kod tytuu ubezpieczenia)" - podano.

Wedug resortu 7-dniowy termin bdzie te obejmowa przedsibiorcw, ktrzy aktualnie korzystaj z innych ulg i dopiero pniej, w trakcie roku, bd chcieli rozpocz korzystanie z Maego ZUS-u.

"To dotyczy te osb, ktre wznowi dziaalno w cigu roku. W takich wypadkach termin siedmiodniowy bdzie bieg od pierwszego dnia, w ktrym przedsibiorca przesta korzysta z innych ulg albo wznowi zawieszon wczeniej dziaalno" - wyjaniono.

Jak przypomnia resort, z Maego ZUS-u nie mog korzysta podatnicy rozliczajcy si w formie karty podatkowej i zwolnieni z VAT.

Magdalena Jarco

Komentarze (0)

Nie ma loginu