Tagi

(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Dziękujemy! Polub naszą stronę i bądź na bieżąco.

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GEODETÓW

Informacja

  • Publiczna (każdy może widzieć i dołączyć)
  • 9. stycznia 2018 r. został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS-0000712718 Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów z siedzibą w Krakowie. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2. czerwca 2015 r.  sygn. akt K 1/13 związki zawodowe mogą zrzeszać nie tylko pracowników na umowie o pracę ale również i te osoby, które są w stanie samozatrudnienia, czerpiących środki utrzymania z pracy wykonywanej między innymi na podstawie umowy o dzieło, prekariat, prace sezonowe, kontrakty, umowy zlecenia i inne umowy cywilno-prawne. Związek zawodowy odgrywa szczególną rolę w sferze ochrony zawodowych interesów zrzeszonych w nim osób. 

    Związek zawodowy, został uzbrojony w wiele narzędzi mających podstawowe znaczenia w sytuacjach konfliktu z władzą lokalną, regionalną jak i centralną są to: akcje ostrzegawcze, pikiety, zgromadzenia publiczne, różnego rodzaju strajki w razie otwartego konfliktu. Te uprawnienia są zastrzeżone wyłącznie dla związku. Ponadto ZZ zostały wyposażone w bezpośrednią możliwość występowania do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności aktów prawnych z Konstytucją RP. Takich uprawnień nie mają inne organizacje czy stowarzyszenia.

    Obecnie związek jest na etapie tworzenia struktur terenowych. Działają dwa odziały Małopolsko-Śląska Organizacja Terenowa OZZG i Mazowiecka Organizacja Terenowa OZZG. W sferze wstępnej organizacyjnej jest Łudzika OT OZZG.

Ostatnia aktywność