Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Agnieszka Zabłocka - Gasek

Ludzi oglądali również

Eksponowana
 • Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Agnieszka Zabłocka - Gasek favorite
 • Usługi geodezyjne
 • Józefa Bema 12, 05-071 Sulejówek, Polska
 • http://www.zabloccy.com.pl
 • 9521470569
 • W zakresie naszych usług są:

  • Mapy do celów projektowych - aktualizacje
  • Mapy do celów projektowych - wektoryzacja treści (przetworzenie z formy analogowej do formy cyfrowej)
  • Mapy do celów hipotecznych (jako dokumenty służące za podstawę wpisu do księgi wieczystej)
  • Mapy do celów sądowych (np.: do zasiedzenia nieruchomości, do zniesienia współwłasności)
  • Wyrysy z mapy ewidencyjnej
  • Podziały nieruchomości na drodze administracyjnej oraz sądowej, dokumentacja do celów prawnych
  • Podziały ze scaleniem gruntów
  • Mapy do celów prawnych
  • Rozgraniczenia nieruchomości
  • Pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne, obsługa geodezyjna inwestycji
  • Inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy oraz innych obiektów budowlanych
  • Inwentaryzacje lokali, pomiary powierzchni lokali
  • Tyczenia budynków, przyłączy oraz różnych obiektów budowlanych
  • Uzgodnienia ZUD
  • Pomiary terenów nielegalnie wyłączonych z produkcji rolnej lub leśnej
  • Pomiary objętości mas ziemi
  • Wznowienia znaków granicznych oraz wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków
  • Sporządzanie dokumentacji geodezyjno - prawnej
  • Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji
  • Regulacja stanów prawnych dróg
  • Ustalenia granic działek dla celów ewidencji gruntów i budynków
  • Doradztwo na rynku nieruchomości
  GEODEZJA PORTAL
  GEODEZJA
  albo za pomocą

  i odbierz ebook "Jak zawrzeć korzystną umowę o prace geodezyjne"