Paweł Kotowski

Tagi

(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Link do strony FB

Geodeta blogooje: geodeta i jego rola w przypadku granic nieruchomości

Mapy, granice, działki, znaki graniczne, podział, wskazanie, rozgraniczenie...

Każde z tych określeń wiąże się nierozerwalnie z pojęciem nieruchomości,

która w polskim systemie prawnym jest rejestrowana

i ujawniana w instytucji zwanej księgą wieczystą.

Jak wyglądała i wygląda rola geodety – jeszcze przed II wojną światową

zwanego miernicznym w aspekcie granic nieruchomości.?Spójrzmy do najstarszych znanych nam zapisków i obrazów.

Na pierwszym miejscu Biblia, w której często są poruszane sprawy

związane z nieruchomościami, sporami granicznymi , podziałami, budową miast, murów itp..:

Ps. 16(15) „ Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały
i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo”

21.17 „I wymierzył jego mur na sto czterdzieści cztery łokcie”

„ i sznur mierniczy będzie rozciągany w Jerozolimie”

„miał on lniany sznur w ręce oraz mierniczy pręt." (Księga Ezechiela)

Z kolei doskonale znane wszystkim malowidło z piramidy , przedstawia mierniczych

odtwarzających granice po wylewie Nilu, mówi samo za siebie:Starożytny Eigpt - mierniczy Agrimensor - odtwarzają granice po wylewie Nilu

Tak przez lata kształtowała się rola geodety (mierniczy) w aspekcie nieruchomości.

Jak widać jego rola w tamtych czasach była tak znacząca , jak wartość nieruchomości i władztwa nad nimi, czyli łączyła się z władzą.

Obecnie pomiary geodezyjne i mapy do celów prawnych

tworzone przez geodetę uprawnionego,

stanowią opis graficzny przebiegu granic

i położenia punktów granicznych nieruchomości (działki),

a zgodnie z prawem stanowią podstawę jej oznaczenia w księdze wieczystej.To mapa , co prawda w uproszczeniu, stanowi dokument,

który na określony moment czasu

opisuje stan prawny granic nieruchomości na gruncie,

lub zawiera projekt zmian niezbędny np. jej podziału.

Drugi rodzaj mapy,

z jakim najczęściej możesz się spotkać i potrzebować,

jest tzw. mapa do celów projektowych.

W odróżnieniu od mapy do celów prawnych

opisuje ona stan faktyczny nieruchomości

w ujęciu topograficznym w odniesieniu do jej stanu prawnego.

Inaczej mówiąc, zawiera ona opis zagospodarowania działki

w odniesieniu do jej granic.Stanowi ona podstawę prac planistycznych i projektowych

na etapie przygotowania inwestycji budowlanej,

przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
opublikowany w Ogólnie o geodetach i geodezji na grudzień 11 at 09:00

Komentarze (7)

Nie ma loginu
gif